DISCLAIMER

Laatst bijgewerkt op: 27 december 2018

De informatie op https://stroomleveranciervergelijken.nl website en StroomleverancierVergelijken.NL mobiele app (de “dienst”) informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie.

StroomleverancierVergelijken.NL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Dienst.

In geen geval zal StroomleverancierVergelijken.NL aansprakelijk accepteren voor enige bijzondere, directe, indirecte of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortkomen uit of in verband met het gebruik van de dienst of de inhoud van de dienst . StroomleverancierVergelijken.NL behoudt zich het recht voor om toevoegingen, weglatingen, of wijziging van de inhoud op de dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

StroomleverancierVergelijken.NL garandeert niet dat de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.